AE DERM s.r.o. - MUDr. Helena Závodská

MUDr. Helena Závodská

V roce 2003 absolvovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Poté pracovala tři roky na Gynekologicko- porodnickém oddělení v nemocnici v Chrudimi. Následně se již plně věnovala oboru Dermatovenerologie, ve kterém získala praxi na Kožním oddělení v nemocnici v Pardubicích, a následně dlouhodobě pracovala v ambulantním zařízení, kde se zaměřila na korektivní, estetickou a laserovou dermatologii.

Je členem České dermatovenerologické společnosti ČLK JEP, České akademie dermatovenerologie, Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP. Absolovala řadu odborných kongresů a školení pro aplikaci botulotoxinu, výplňových materiálů a práci s lasery.